Verdensudsyn - som er 6 ansigter der kigger ud til siderne. Øverst er indsat en rød paradisbakkegranit.

Kan købes