Jeg dyrker motion i Hornslet motionscenter, Dalgårdsparken Hornslet.